top of page

תו נכה


פרטי איש הקשר

maayanyabl@gmail.com

תחומי עיסוק

אובדן כושר עבודה

אובדן כושר עבודה

תמונה מייצגת של אובדן כושר עבודה

מצב של אובדן כושר עבודה הינו מצב בו אדם מאבד את יכולתו לפרנס את עצמו ומשפחתו, במידה ונקלענו למצב של אובדן כושר עבודה, נוכל להגיש תביעות מקבילות לקרן הפנסיה בה קיים רכיב ביטוחי לאובדן כושר עבודה (לדוגמה: בביטוח הפנסיוני, כל מעסיק בישראל מחויב כידוע להפריש כסף לפנסיה של עובדיו, וגם לעובדים עצמם מנוכה כסף מהשכר לטובת הפנסיה) וכן לביטוח הלאומי.

הביטוח הלאומי מעניק קצבה בגובה של עד כ 6500 ₪ לזכאים.

מתי וכיצד הביטוח הלאומי יעניק לי פיצוי?

תחילת ההליך הוא בהגשת תביעה לנכות כללית שלאחר הגשתה פקידת התביעות תבחן את הקריטריונים למעבר לשלב ועדה רפואית מטעם הביטוח הלאומי (הכנסות בפועל, ליקויים רפואיים וכו').
במידה וועדת הנכות פסקה כי למבוטח קיימים ליקויים בגובה של 60% נכות או לחלופין 40% נכות עם ליקוי מרכזי בגובה של 25% נכות לכל הפחות (50% במבחן עקרת בית) יתאפשר למבוטח להיבחן לעניין כושר עבודתו.

האם בכל מסלולי הפנסיות השונות קיים מרכיב אובדן כושר עבודה?

ברוב קרנות הפנסיה, קיים רכיב מסוים מההפקדות המופנה לטובת ביטוח אובדן כושר עבודה. העובד המפריש יכול לבחור שלא להפריש אף חלק לטובת רכיב אובדן כושר העבודה, הדבר תלוי בסדר העדיפויות מצידו של העובד המבוטח.

יש הבדל בין עצמאי לשכיר?

גם עצמאים חייבים להפריש לעצמם כל חודש סכום מסוים לקרן הפנסיה – אך הסכום הזה נצבר לא רק כדי לשמש כפנסיה בגיל הפרישה אלא גם ישמש כביטוח לאובדן כושר עבודה במקרים מצערים כאלו ואחרים.
הפיצוי ממסגרת הביטוח הפנסיוני יינתן בתנאים מסוימים: 25% ומעלה אובדן כושר עבודה, מעל 3 חודשים רצופים וכו'.

נקודות חשובות לדעת על אובדן כושר עבודה:

 • מעניק תשלום, פיצוי ושחרור מתשלום דמי הביטוח.

 • מבטיח פיצוי של עד 75% ממשכורתו המבוטחת של המבוטח.

 • לרוב נדרש כי המבוטח איבד מכושרו להתפרנס מכל עבודה שתואמת את השכלתו, ניסיונו והכשרתו.

 • גם במקרה שבו אובדן כושר העבודה צפוי להיות זמני ניתן בהחלט לממש זכויות ולקבל קצבאות, פיצויים והטבות, המגיעות למי שאיבד מכושר העבודה שלו.

 • משרד עורכי דין עדי לוי יסייע ללקוחותיו באמצעות ליווי מנוסה ומקצועי (רפואי וטכני) להגיש תביעות מקבילות הן לחברת הביטוח והן לביטוח הלאומי במקביל על מנת לקבל פיצוי מקסימלי.

תאונת עבודה

תאונת עבודה

תאונת עבודה היא אירוע ספציפי שהתרחש במהלך העבודה, בדרך לעבודה או בדרך חזרה מהעבודה. תאונות עבודה מוגדרות כאירועים לא צפויים המתרחשים בנקודה מסוימת בפרק זמן מסוים.
עלינו להבין כי תאונות דרכים בדרך לעבודה ובדרך חזרה מהעבודה יוגדרו כתאונות עבודה לכל דבר ועניין והפיצוי הכלכלי שניתן לקבל עבור הנזקים מתאונות אלו הוא גם מחברת הביטוח של הרכב בו אירעה התאונה והן מהביטוח הלאומי.

אז מה עלינו לעשות?

ראשית עלינו להגיש תביעה להכרה בפגיעה שאירעה (במידה והתביעה נדחתה, עלינו להגיש ערעור תוך 12 חודשים מיום ההחלטה) ולאחר מכן נזומן לוועדה רפואית שבה ייקבעו אחוזי הנכות שנוצרו כתוצאה מהתאונה. על החלטת הועדה ניתן להגיע ערעור במידה ותוצאות הוועדה לא ישקפו את מצב הנכות של המבוטח.

למה נהיה זכאים? 

מימון טיפולים רפואיים בגין הפגיעה- כולל הוצאות אשפוז ותרופות שונות.
שיקום מקצועי – עובד שיקבעו לו 10% ומעלה בוועדה רפואית יהיה זכאי לסלי שיקום שונים מטען הביטוח הלאומי.


מהם דמי פגיעה?
דמי פגיעה, יחליפו את ימי המחלה שנצברו לעובד אצל מעסיקו (אצל עצמאים דמי הפגיעה יכסו אובדן הכנסות כתוצאה מחוסר פעילות בעסק). וישולמו על פי חישוב של שלושת רבעי שכרו של העובד (ברוטו). התשלום יבוצע עד 91 ימים שלאחריהם על העובד להגיש תביעה לנכות מהעבודה. במידה ולא הוגשה תביעה לנכות מהעבודה ולא נמצא מקור הכנסה אחר ניתן יהיה להגיש תביעה ל"נכה נזקק" שבה תשולם לעובד 75% משכרו הממוצע בתנאים הנדרשים.

 

מה הפיצויים שנקבל עבור אחוזי הנכות שיקבעו בוועדה?
במידה והוועדה הרפואית תיקבע כי נהיה זכאים לאחוזי נכות שבין 10% ל 19% נהיה זכאים לפיצוי חד פעמי המחושב על פי שכר ממוצע ב 4 חודשים שקדמו לפגיעה.  (10% בחישוב גס הוא מענק בגובה של 3 משכורות ברוטו קובעות כאמור).
עובד שנקבעו לו 20% ומעלה יהיה זכאי לקצבה חודשים קבועה מדי 28 לחודש (במידה ויבקש ניתן יהיה להמיר את הקצבה במענק חד פעמי אך ישנם חסרונות להליך בניהם אי אפשרות להגשת החמרה במצב בעתיד).

תמונה מייצגת של תאונת עבודה
פטור ממס

פטור ממס

תמונה מייצגת של פטור ממס

אדם שחלה או נפגע לאורך השנים יכול ויהיה זכאי לפטור ממס הכנסה עד 7 שנים אחורנית ללא קשר להמשך פעילות בעיסוקו הנוכחי.
עובדים ופנסיונרים רבים אינם מודעים כי מצבם הגופני מקנה להם את הזכאות לפטור ממס. לדוגמה: אדם החולה בסכרת יכול והיה זכאי ל 65% נכות בתנאים הרלוונטיים, לאחוזים אלו יתווספו עוד פגיעות ומחלות מהן הוא סובל וכולם יחדיו יקנו לו פטור ממס כפי שפורט. 
במידה ודרגת הנכות הרפואית שנקבעה ע"י הוועדה הרפואית נמוכה מ- 90%, ניתן לערר על החלטת הוועדה. את הערעור יש להגיש ממסירת מכתב החלטה של פקיד השומה.

מה רף הפטור ממס?
יגיעה אישית – פטור על הכנסה מיגיעה אישית (שכר מעבודה) לתקופה של 365 ימים ומעלה עומד כיום על 628,800 ₪. על מנת לקבל את מלוא הפטור המלא, תקופת הנכות צריכה לעמוד על 365 יום (שנה) לפחות.
הכנסה הונית – פטור על הכנסה הונית (הכנסה מרכוש, דיבידנד, ריבית על ניירות ערך ואג"ח הנסחרות בבורסה) עומד כיום על כ-73,360 ₪. שימו לב – במידה ותקופת הנכות הינה בין 185 ל-365 יום – סכום הפטור מיגיעה אישית יהיה זהה לפטור מהכנסה הונית.

מי זכאי?
1. כאשר נקבעת נכות מצטברת של 89.1% לפחות כתוצאה ממספר בעיות רפואיות (אחת מהבעיות חייבת להיות בשיעור של 40% לכל הפחות).
2. כאשר נקבעת נכות של 100% כתוצאה מבעיה רפואית אחת.
3. עבור נכים הזכאים לקצבת נכות או נפגעי איבה, לא יהיה צורך בנכות מינימאלית של 40% אלא רק להגיע לרף של 89.1% בלבד. 

 

מהם הגורמים הרלוונטיים לקביעת פטור מס?
•    ועדות של המוסד לביטוח לאומי לעניין נכויות שונות.
•    ועדות לצורך פטור ממס הכנסה המתקיימות בביטוח לאומי.
•    ועדות משרד הביטחון – לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום).
•    ועדות משרד האוצר- לפי חוק נכי המלחמה הנאצים / חוק נכי רדיפות נאצים.
•    ועדות משרד האוצר- לפי חוק פיצוי לנפגעי גזזת / פוליו.

 

מדוע לפנות למשרד עו"ד עדי לוי במידה ואתם עשויים להיות זכאים לפטור ממס?
אם אתם או קרוביכם סובלים מבעיות רפואיות ואתם סבורים שמגיע לכם פטור ממס הכנסה, אל תמהרו להגיש את הבקשה לבד ופנו להתייעצות עם עו"ד מטעם משרדנו.
חשוב לדעת כי משרדנו יעניק לכם ייעוץ מקצועי עוד טרם הגשת התביעה. ייעוץ שיכלול הערכת סיכויי התביעה, שכלול הכדאיות להגשתה (במידה ורף המס המשולם נמוך מאד או לחלופין הליקויים מהם הלקוח סובל לא יגיעו לרף הפטור) כך שלקוחות המשרד לא יבזבזו את זמנם בהגשת תביעות ללא אחוזי הצלחה כדאיים.
לאחר שנגיע למסקנה כי תביעה לפטור מס הוא ההליך הנכון, משרדנו יפנה אתכם למומחים רפואיים מטעמו שיעניקו חוות דעת בונות תביעה על מנת לקבל את אחוזי הנכות המגיעים לכם ואת פטור המס המיוחל!

 

תו נכה
תמונה מייצגת של תו נכה

תו נכה

כמה אחוזי נכות צריך בשביל תו נכה?
מי שדרגת הנכות שלו מגיעה ל 60% לפחות והתנועה שלו בדרכים עשויה לערער את המצב הבריאותי שלו זכאי לתו נכה. כמו כן, נכה המוגבל בהליכה, וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו.

כיצד מוציאים תו נכה?
ישנם קריטריונים שונים המהווים בסיס לקביעת הזכאות ולאישור הבקשה. ככלל, בקשה להנפקת תג חניה לנכה יכול להגיש אדם הסובל ממחלה או מחלות שבגינן הוא מתקשה ללכת, התנועות שלו מסוכנות לבריאותו, או שהינו מרותק לביתו – זאת בכפוף לדוחות רפואיים עדכניים.
למשרד הרישוי ישנה רשימת הנחיות, הכוללת את כל הליקויים שבגינם ניתן לקבל את הזכאות עבור תג נכה. את הבקשה יש להגיד למשרד הרישוי באמצעות טפסים פיזיים או דיגיטליים. למשרד הרישוי אין ועדה רפואית הבודקת פיזית את מבקש התג, לפיכך הוא מסתמך על מסמכים בלבד.

מה מקנה תו נכה?
זכויות תו נכה באות לידי ביטוי משמעותי בכל הקשור לחניה –  תג החניה מאפשר חניה במקומות אשר מיועדים לנכים ואף בכאלה שהחניה אסורה בהם, זאת במידה ומתקיימים תנאים מסוימים שקבועים בחוק החניה לנכים והרציונל המוביל שלהם הוא אי הפרעה לתנועה. במסגרת הזכאות לתג חניה יקבלו הזכאים: תג חניה לרכב אשר ניתן לשימוש בעד 2 רכבים, פטור מתשלום אגרת הרישוי השנתית והטבות בתשלום על חניה.

סיעוד

סיעוד

תמונה מייצגת של סיעוד

תנאי זכאות לקצבת סיעוד – כיצד קובעים מיהו סיעודי?

 • מעברים: חוסר יכולת של האדם לקום ולשבת לבד, לעבור ממצב למצב – מישיבה לעמידה או משכיבה לישיבה.

 • ניידות: חוסר יכולת של האדם לנוע באופן עצמאי ממקום למקום.

 • הלבשה: חוסר יכולת של האדם להתלבש ו/או להתפשט בכוחות עצמו וללא סיוע.

 • רחצה: חוסר יכולת של האדם להתקלח או להתרחץ באמבטיה או בכל דרך מקובלת אחרת בכוחות עצמו, לרבות אי מסוגלות להיכנס ולצאת מחדר האמבטיה לבד.

 • שליטה על הסוגרים: חוסר יכולת לשלוט על הסוגרים המתבטאת בכך שאדם אינו יכול לעשות את צרכיו בדרך המקובלת באופן עצמאי.

 • אכילה ושתייה: חוסר יכולת של האדם לאכול ולשתות לבד בכל צורה, גם לא שתייה באמצעות קשית וגם לא במזון שהוכן עבורו והוגש לו.

חשוב לציין כי ישנם סטנדרטים מינימליים לרמת התפקוד בפעולות אלו, אשר הוגדרו ואף מוגדרים ומתעדכנים בכל תקופה על ידי המפקח על הביטוח.
קריטריון אפשרי נוסף לזכאות לקבלת קצבת סיעוד מקסימלית הוא מצב תשישות נפש, המאופיין בפגיעה בפעילותו הקוגניטיבית וביכולתו האינטלקטואלית של המבוטח, לרבות פגיעה בזיכרון, ליקוי בשיפוט וחוסר יכולת להתמצא בזמן ובמקום. לשם הוכחת תשישות הנפש נדרשים ממצאים נוירולוגיים וקביעת רופא מומחה.

משרד עורכי דין עדי לוי– זכויות רפואיות, בעלי ידע רפואי ומקצועי וניסיון רב שנים בכל הקשור לסיוע במימוש זכויות רפואיות בכלל ובתחום הסיעוד בפרט.

ניידות
תמונה מייצגת של ניידות

ניידות

מי זכאי לגמלת ניידות?
זכאי לגמלת ניידות – תושב ישראל השוהה בישראל ומלאו לו שלוש שנים וטרם מלאו לו 67 שנים, וועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה לו אחוזי מוגבלות בניידות, עקב ליקויים ברגליו ע"פ הרשימה המוגדרת בחוק:

 • הוא בעל רישיון בר תוקף יקבל גמלת ניידות בתנאי שהועדה תקבע לו 40% מוגבלות בניידות לפחות.

 • מי שאין בידיו רישיון בר תוקף יקבל גמלת ניידות בתנאי שהועדה תקבע לו 60% מוגבלות בניידות לפחות.
   

מוגבל בניידות שאין לו רישיון נהיגה בר תוקף זכאי לגמלת ניידות אם יש לו מורשה נהיגה ("מורשה נהיגה" = קרוב משפחה, בן/ בת זוג, אב, אם לרבות הורה מאמץ וחורג, אח או אחות, סב או סבתא, שבידו רישיון נהיגה בר תוקף הגר עם המוגבל בניידות בקביעות באותו הבניין או במרחק אווירי שאינו עולה על 500 מטר המסוגל ומתחייב להסיעו באופן קבוע וקיבל את אישור המוסד לביטוח לאומי להסיע את המוגבל בניידות. לאחרונה נקבע כי בנסיבות חריגות, גם בן-דוד או אחיין עשוי להיות 'מורשה נהיגה' אם אין קרוב משפחה אחר המסוגל לבצע את המשימה.

מהן ההטבות בתחום הניידות?

 • קצבת ניידות חודשית לבעל רכב:
  מוגבל בניידות בעל רכב זכאי לקצבה חודשית לכיסוי הוצאותיו בשל אחזקת רכב.
  במידה ושני נכים משתמשים ברכב משותף אזי מי שזכאי לקצבה הגבוה ימשיך לקבלה ואילו השני בעל הקצבה הנמוכה יקבל 35% מהקצבה שהיה מקבל לולא היה קונה רכב משותף.
  מוגבל בניידות שעובד במרחק 40 ק"מ (הלוך ושוב) לפחות זכאי לתוספת במידה ועבד שישה חודשים רצוף לפחות טרם הגשת הבקשה לקצבה.

 • קצבת ניידות חודשית לחסרי רכב:
  מיועדת למוגבלים בניידות שרכבם הושבת ולכן הופסקה קצבתם או שאין ברשותם רכב כלל.
  על המוגבל בניידות לעמוד במספר תנאים: גיל 18 ומעלה, לפחות 80% ניידות, משתכר, לא מקבל נכות כללית ואינו מקבל קצבת זקנה.

   

 • הלוואה עומדת:
  הלוואה הניתנת למוגבל בניידות הקונה רכב חדש.

מחלות מקצוע

מחלות מקצוע
תמונה מייצגת של מחלות מקצוע

מהן מחלות מקצוע? 
מחלת מקצוע היא מחלה שעובדים חלו בה עקב עבודתם (כשכירים או כעצמאים) כאשר הייתה מוגדרת כמחלת מקצוע בתקנות הביטוח הלאומי.
המחלה תיחשב כמחלת מקצוע אם העובדים חלו בה באופן ישיר בגלל חשיפה לחומרים או לסביבה כחלק מתנאי העבודה.
לסיכום, מחלת מקצוע היא כל פגיעה, מחלה או ליקוי אשר התפתחו אצל אדם כתוצאה מתנאי עבודתו לאורך השנים. בחוק, ישנה רשימה סגורה של נושאים והיא מתייחסת למקצועות ספציפיים בלבד.

 

מהי מיקרוטראומה?
בית הדין לעבודה הגדיר מקצועות רבים שהעוסקים בהם שוחקים את גופם על מנת לעסוק בהן.
ההגדרה המשפטית הקובעת היא "תנועות חוזרות ונשנות" של אותם איברים שאנו עושים בהם שימוש לטובת המקצוע או הפעולות הנדרשות מאיתנו.

 

דוגמאות נפוצות 

 • בעיות אורתופדיות שונות שנגרמו עקב תנועות חוזרות ונשנות בעבודה של עובדי כפיים.

 • נפגעי רעש כגון: מפעילי כלים כבדים, פועלים במפעל סגור וכו'.

 • נפגעי סרטן או ריאות כתוצאה משאיפת חומרים מסוכנים.

 • עובדים בתחום החינוך הסובלים מצרידות.

 • כבאים: פגיעות בריאות ובדרכי הנשימה, סרטן ריאות ומחלות ריאה כדוגמת COPD ואסטמה עקב חשיפה לעשן וחומרים מזיקים. 

 • עובדים במקצועות שונים כגון: נהגי מוניות, נהגי הסעות, מדריכי טיולים וכדומה החשופים לשמש.

 • נגרים ועובדי מפעלים שונים: פגיעות בכתפיים ובכפות הידיים עקב הרמת פלטות עץ או מתכת, שימוש בכלים רוטטים ועוד. 

 • עבודות משרד שונות: פגיעות בכפות הידיים, תסמונת התעלה הקרפלית בידיים (CTS), בעיות במרפקים (מרפק טניס, מרפק גולף).

קצבת נכות מקרן הפנסיה

קצבת נכות מקרן הפנסיה
תמונה מייצגת של קצבת נכות מקרן הפנסיה

נושאים מרכזיים שחשוב לדעת!
קרן הפנסיה תשלם קצבת נכות למבוטח שכושר עבודתו ירד ב 25% לאור מצבו הרפואי.
התשלום יבוצע רק לאחר 90 ימים ממועד האירוע המזכה (לרוב, במקרים חריגים יועבר תשלום לאחר כ 60 ימים).
ותק נדרש – לפחות 5 שנות ותק בקרן הפנסיה.
האם בכל מצב של ירידה בכושר העבודה יועבר תשלום? ראשית קרן הפנסיה תבחן את מיצוי ימי המחלה העומדים לרשות המבוטח ורק לאחר מכן תסייע בתשלומים שוטפים.
האם התשלום יורד מקרן הפנסיה הצבורה? לא. רכיב קצבת הנכות הוא רכיב ביטוחי נפרד מקרן הפנסיה.

 

מה גובה הפיצוי שאקבל?
עד 75% משכר הברוטו של המבוטח.

 

איך עובד תהליך הגשת התביעה לקרן הפנסיה?
ראשית, לתביעה יתווספו חוות דעת מקצועיות שנכתבו על ידי מומחים רפואיים מטעם משרד עורכי דין עדי לוי.
לאחר מכן תתכנס ועדה רפואית על ידי קרן הפנסיה שעשויה לבקש לבדוק את המבוטח במעמד התכנסותה (ייתכן ובחלק מהמקרים החלטה תתקבל על סמך תיעד רפואי).
הועדה קובעת בחלק גדול מהמקרים אובדן כושר עבודה זמני, אך לעיתים גם נקבע אובדן כושר עבודה מלא לצמיתות.
במידה והועדה תדחה את תביעתנו, נפנה לקבלת חוות דעת רפואית נוספת ונגיש ערר בהתאם לועדת ערר.
למעשה, קרן הפנסיה מבטיחה לנו הגנה נוספת מלבד קצבה צפויה בפרישה. אם נקלענו למצב של אובדן כושר עבודה טרם גיל הפרישה הקרן תבטיח הכנסה יציבה בהתאם למצבנו הרפואי וכושר העבודה.

פציעות ספורט 

פציעות ספורט
פציעות ספורט

כללי
בתאונת ספורט ניתן לתבוע ולקבל כספים ממספר מקורות. חשוב להבדיל תאונות הנגרמות לילדים בגיל חינוך חובה בד”כ מגיל 3 – 18, בגילאים אלו ילדי ישראל זכאים לפיצוי בהתאם לחוק גם בפוליסות תאונות אישיות תלמידים.

בפציעות ספורט ניתן לקבל תשלום ממספר גורמים: פוליסת תאונות תלמידים, פוליסה כנגד חברת הביטוח ותביעה נגד הגוף שתחת מסגרתו בוצעה הפעילות.

לעיתים, מדובר גם בתאונות עבודה (כשמדובר בספורטאים מקצוענים אך לא רק  - גם ליגה למקומות עבודה וימי ספורט בעבודה יחשבו כתאונות עבודה) ועל כן הנפגע זכאי גם לפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי.

חשוב!
הכללים לתיעוד הפגיעה הם ברורים: יש לתעד את פרטי העדים לפגיעה, תיעוד לפינוי ממקום הפגיעה, תיעוד בצילום של מקום הפגיעה והמפגע, איסוף תעודות רפואיות כולל דו"ח הפינוי וטיפול רפואי ראשוני. 

חשוב מאד לשמור כל תיעוד וקבלות על סיוע שקיבל הנפגע לאור פציעתו!
 

לצורך קבלת פיצוי מקסימלי, משרדי עובד עם מיטב המומחים לעניין חוות הדעת שיוגשו במהלך הגשת התביעה.

בנוסף, לאור ניסיוני בתחום חקירות נפגעי תאונות, כל לקוח המשרד יתודרך בהתאם בכל הנוגע לאופן ביצוע חקירת התאונה על ידי חברת הביטוח או הביטוח הלאומי.

bottom of page