top of page

תאונת עבודה

תאונת עבודה היא אירוע ספציפי שהתרחש במהלך העבודה, בדרך לעבודה או בדרך חזרה מהעבודה. תאונות עבודה מוגדרות כאירועים לא צפויים המתרחשים בנקודה מסוימת בפרק זמן מסוים.עלינו להבין כי תאונות דרכים בדרך לעבודה ובדרך חזרה מהעבודה יוגדרו כתאונות עבודה לכל דבר ועניין והפיצוי הכלכלי שניתן לקבל עבור הנזקים מתאונות אלו הוא גם מחברת הביטוח של הרכב בו אירעה התאונה והן מהביטוח הלאומי.


אז מה עלינו לעשות?

ראשית עלינו להגיש תביעה להכרה בפגיעה שאירעה (במידה והתביעה נדחתה, עלינו להגיש ערעור תוך 12 חודשים מיום ההחלטה) ולאחר מכן נזומן לוועדה רפואית שבה ייקבעו אחוזי הנכות שנוצרו כתוצאה מהתאונה. על החלטת הועדה ניתן להגיע ערעור במידה ותוצאות הוועדה לא ישקפו את מצב הנכות של המבוטח.


למה נהיה זכאים? 

מימון טיפולים רפואיים בגין הפגיעה- כולל הוצאות אשפוז ותרופות שונות.שיקום מקצועי – עובד שיקבעו לו 10% ומעלה בוועדה רפואית יהיה זכאי לסלי שיקום שונים מטען הביטוח הלאומי.


מהם דמי פגיעה? דמי פגיעה, יחליפו את ימי המחלה שנצברו לעובד אצל מעסיקו (אצל עצמאים דמי הפגיעה יכסו אובדן הכנסות כתוצאה מחוסר פעילות בעסק). וישולמו על פי חישוב של שלושת רבעי שכרו של העובד (ברוטו). התשלום יבוצע עד 91 ימים שלאחריהם על העובד להגיש תביעה לנכות מהעבודה. במידה ולא הוגשה תביעה לנכות מהעבודה ולא נמצא מקור הכנסה אחר ניתן יהיה להגיש תביעה ל"נכה נזקק" שבה תשולם לעובד 75% משכרו הממוצע בתנאים הנדרשים.

 

מה הפיצויים שנקבל עבור אחוזי הנכות שיקבעו בוועדה? במידה והוועדה הרפואית תיקבע כי נהיה זכאים לאחוזי נכות שבין 10% ל 19% נהיה זכאים לפיצוי חד פעמי המחושב על פי שכר ממוצע ב 4 חודשים שקדמו לפגיעה.  (10% בחישוב גס הוא מענק בגובה של 3 משכורות ברוטו קובעות כאמור).עובד שנקבעו לו 20% ומעלה יהיה זכאי לקצבה חודשים קבועה מדי 28 לחודש (במידה ויבקש ניתן יהיה להמיר את הקצבה במענק חד פעמי אך ישנם חסרונות להליך בניהם אי אפשרות להגשת החמרה במצב בעתיד).

צרו קשר

תודה שפנית, ניצור עמך קשר בקרוב!

דואר אלקטרוני

adi.levi.law@gmail.com

טלפון

054-5923234

 

bottom of page