top of page

פטור ממס

אדם שחלה או נפגע לאורך השנים יכול ויהיה זכאי לפטור ממס הכנסה עד 7 שנים אחורנית ללא קשר להמשך פעילות בעיסוקו הנוכחי.עובדים ופנסיונרים רבים אינם מודעים כי מצבם הגופני מקנה להם את הזכאות לפטור ממס. לדוגמה: אדם החולה בסכרת יכול והיה זכאי ל 65% נכות בתנאים הרלוונטיים, לאחוזים אלו יתווספו עוד פגיעות ומחלות מהן הוא סובל וכולם יחדיו יקנו לו פטור ממס כפי שפורט. במידה ודרגת הנכות הרפואית שנקבעה ע"י הוועדה הרפואית נמוכה מ- 90%, ניתן לערר על החלטת הוועדה. את הערעור יש להגיש ממסירת מכתב החלטה של פקיד השומה.


מה רף הפטור ממס? יגיעה אישית – פטור על הכנסה מיגיעה אישית (שכר מעבודה) לתקופה של 365 ימים ומעלה עומד כיום על 628,800 ₪. על מנת לקבל את מלוא הפטור המלא, תקופת הנכות צריכה לעמוד על 365 יום (שנה) לפחות.הכנסה הונית – פטור על הכנסה הונית (הכנסה מרכוש, דיבידנד, ריבית על ניירות ערך ואג"ח הנסחרות בבורסה) עומד כיום על כ-73,360 ₪. שימו לב – במידה ותקופת הנכות הינה בין 185 ל-365 יום – סכום הפטור מיגיעה אישית יהיה זהה לפטור מהכנסה הונית.


מי זכאי?

  1. כאשר נקבעת נכות מצטברת של 89.1% לפחות כתוצאה ממספר בעיות רפואיות (אחת מהבעיות חייבת להיות בשיעור של 40% לכל הפחות).

  2. כאשר נקבעת נכות של 100% כתוצאה מבעיה רפואית אחת.

  3. עבור נכים הזכאים לקצבת נכות או נפגעי איבה, לא יהיה צורך בנכות מינימאלית של 40% אלא רק להגיע לרף של 89.1% בלבד. 

 

מהם הגורמים הרלוונטיים לקביעת פטור מס?

  • ועדות של המוסד לביטוח לאומי לעניין נכויות שונות

  • ועדות לצורך פטור ממס הכנסה המתקיימות בביטוח לאומי

  • ועדות משרד הביטחון – לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום).

  • ועדות משרד האוצר- לפי חוק נכי המלחמה הנאצים / חוק נכי רדיפות נאצים.

  • ועדות משרד האוצר- לפי חוק פיצוי לנפגעי גזזת / פוליו. 


מדוע לפנות למשרד עו"ד עדי לוי במידה ואתם עשויים להיות זכאים לפטור ממס?

אם אתם או קרוביכם סובלים מבעיות רפואיות ואתם סבורים שמגיע לכם פטור ממס הכנסה, אל תמהרו להגיש את הבקשה לבד ופנו להתייעצות עם עו"ד מטעם משרדנו.חשוב לדעת כי משרדנו יעניק לכם ייעוץ מקצועי עוד טרם הגשת התביעה.


ייעוץ שיכלול הערכת סיכויי התביעה, שכלול הכדאיות להגשתה (במידה ורף המס המשולם נמוך מאד או לחלופין הליקויים מהם הלקוח סובל לא יגיעו לרף הפטור) כך שלקוחות המשרד לא יבזבזו את זמנם בהגשת תביעות ללא אחוזי הצלחה כדאיים.

לאחר שנגיע למסקנה כי תביעה לפטור מס הוא ההליך הנכון, משרדנו יפנה אתכם למומחים רפואיים מטעמו שיעניקו חוות דעת בונות תביעה על מנת לקבל את אחוזי הנכות המגיעים לכם ואת פטור המס המיוחל!

צרו קשר

תודה שפנית, ניצור עמך קשר בקרוב!

דואר אלקטרוני

adi.levi.law@gmail.com

טלפון

054-5923234

 

bottom of page