top of page

אובדן כושר עבודה

מצב של אובדן כושר עבודה הינו מצב בו אדם מאבד את יכולתו לפרנס את עצמו ומשפחתו, במידה ונקלענו למצב של אובדן כושר עבודה, נוכל להגיש תביעות מקבילות לקרן הפנסיה בה קיים רכיב ביטוחי לאובדן כושר עבודה (לדוגמה: בביטוח הפנסיוני, כל מעסיק בישראל מחויב כידוע להפריש כסף לפנסיה של עובדיו, וגם לעובדים עצמם מנוכה כסף מהשכר לטובת הפנסיה) וכן לביטוח הלאומי.

הביטוח הלאומי מעניק קצבה בגובה של עד כ 6500 ₪ לזכאים.


מתי וכיצד הביטוח הלאומי יעניק לי פיצוי?

תחילת ההליך הוא בהגשת תביעה לנכות כללית שלאחר הגשתה פקידת התביעות תבחן את הקריטריונים למעבר לשלב ועדה רפואית מטעם הביטוח הלאומי (הכנסות בפועל, ליקויים רפואיים וכו').במידה וועדת הנכות פסקה כי למבוטח קיימים ליקויים בגובה של 60% נכות או לחלופין 40% נכות עם ליקוי מרכזי בגובה של 25% נכות לכל הפחות (50% במבחן עקרת בית) יתאפשר למבוטח להיבחן לעניין כושר עבודתו.


האם בכל מסלולי הפנסיות השונות קיים מרכיב אובדן כושר עבודה?

ברוב קרנות הפנסיה, קיים רכיב מסוים מההפקדות המופנה לטובת ביטוח אובדן כושר עבודה. העובד המפריש יכול לבחור שלא להפריש אף חלק לטובת רכיב אובדן כושר העבודה, הדבר תלוי בסדר העדיפויות מצידו של העובד המבוטח.


יש הבדל בין עצמאי לשכיר?

גם עצמאים חייבים להפריש לעצמם כל חודש סכום מסוים לקרן הפנסיה – אך הסכום הזה נצבר לא רק כדי לשמש כפנסיה בגיל הפרישה אלא גם ישמש כביטוח לאובדן כושר עבודה במקרים מצערים כאלו ואחרים.הפיצוי ממסגרת הביטוח הפנסיוני יינתן בתנאים מסוימים: 25% ומעלה אובדן כושר עבודה, מעל 3 חודשים רצופים וכו'.


נקודות חשובות לדעת על אובדן כושר עבודה:

  • מעניק תשלום, פיצוי ושחרור מתשלום דמי הביטוח.

  • מבטיח פיצוי של עד 75% ממשכורתו המבוטחת של המבוטח.

  • לרוב נדרש כי המבוטח איבד מכושרו להתפרנס מכל עבודה שתואמת את השכלתו, ניסיונו והכשרתו.

  • גם במקרה שבו אובדן כושר העבודה צפוי להיות זמני ניתן בהחלט לממש זכויות ולקבל קצבאות, פיצויים והטבות, המגיעות למי שאיבד מכושר העבודה שלו.

  • משרד עורכי דין עדי לוי יסייע ללקוחותיו באמצעות ליווי מנוסה ומקצועי (רפואי וטכני) להגיש תביעות מקבילות הן לחברת הביטוח והן לביטוח הלאומי במקביל על מנת לקבל פיצוי מקסימלי.

צרו קשר

תודה שפנית, ניצור עמך קשר בקרוב!

דואר אלקטרוני

adi.levi.law@gmail.com

טלפון

054-5923234

 

bottom of page