top of page

ניידות

מי זכאי לגמלת ניידות?

זכאי לגמלת ניידות – תושב ישראל השוהה בישראל ומלאו לו שלוש שנים וטרם מלאו לו 67 שנים, וועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה לו אחוזי מוגבלות בניידות, עקב ליקויים ברגליו ע"פ הרשימה המוגדרת בחוק:

  • הוא בעל רישיון בר תוקף יקבל גמלת ניידות בתנאי שהועדה תקבע לו 40% מוגבלות בניידות לפחות.

  • מי שאין בידיו רישיון בר תוקף יקבל גמלת ניידות בתנאי שהועדה תקבע לו 60% מוגבלות בניידות לפחות. 

מוגבל בניידות שאין לו רישיון נהיגה בר תוקף זכאי לגמלת ניידות אם יש לו מורשה נהיגה ("מורשה נהיגה" = קרוב משפחה, בן/ בת זוג, אב, אם לרבות הורה מאמץ וחורג, אח או אחות, סב או סבתא, שבידו רישיון נהיגה בר תוקף הגר עם המוגבל בניידות בקביעות באותו הבניין או במרחק אווירי שאינו עולה על 500 מטר המסוגל ומתחייב להסיעו באופן קבוע וקיבל את אישור המוסד לביטוח לאומי להסיע את המוגבל בניידות.

לאחרונה נקבע כי בנסיבות חריגות, גם בן-דוד או אחיין עשוי להיות 'מורשה נהיגה' אם אין קרוב משפחה אחר המסוגל לבצע את המשימה.


מהן ההטבות בתחום הניידות?

  • קצבת ניידות חודשית לבעל רכב:מוגבל בניידות בעל רכב זכאי לקצבה חודשית לכיסוי הוצאותיו בשל אחזקת רכב.במידה ושני נכים משתמשים ברכב משותף אזי מי שזכאי לקצבה הגבוה ימשיך לקבלה ואילו השני בעל הקצבה הנמוכה יקבל 35% מהקצבה שהיה מקבל לולא היה קונה רכב משותף.מוגבל בניידות שעובד במרחק 40 ק"מ (הלוך ושוב) לפחות זכאי לתוספת במידה ועבד שישה חודשים רצוף לפחות טרם הגשת הבקשה לקצבה.

  • קצבת ניידות חודשית לחסרי רכב:מיועדת למוגבלים בניידות שרכבם הושבת ולכן הופסקה קצבתם או שאין ברשותם רכב כלל.על המוגבל בניידות לעמוד במספר תנאים: גיל 18 ומעלה, לפחות 80% ניידות, משתכר, לא מקבל נכות כללית ואינו מקבל קצבת זקנה. 

  • הלוואה עומדת:הלוואה הניתנת למוגבל בניידות הקונה רכב חדש.

צרו קשר

תודה שפנית, ניצור עמך קשר בקרוב!

דואר אלקטרוני

adi.levi.law@gmail.com

טלפון

054-5923234

 

bottom of page