top of page

פציעות ספורט

כללי

בתאונת ספורט ניתן לתבוע ולקבל כספים ממספר מקורות. חשוב להבדיל תאונות הנגרמות לילדים בגיל חינוך חובה בד”כ מגיל 3 – 18, בגילאים אלו ילדי ישראל זכאים לפיצוי בהתאם לחוק גם בפוליסות תאונות אישיות תלמידים.

בפציעות ספורט ניתן לקבל תשלום ממספר גורמים: פוליסת תאונות תלמידים, פוליסה כנגד חברת הביטוח ותביעה נגד הגוף שתחת מסגרתו בוצעה הפעילות.

לעיתים, מדובר גם בתאונות עבודה (כשמדובר בספורטאים מקצוענים אך לא רק  - גם ליגה למקומות עבודה וימי ספורט בעבודה יחשבו כתאונות עבודה) ועל כן הנפגע זכאי גם לפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי.

חשוב!

הכללים לתיעוד הפגיעה הם ברורים: יש לתעד את פרטי העדים לפגיעה, תיעוד לפינוי ממקום הפגיעה, תיעוד בצילום של מקום הפגיעה והמפגע, איסוף תעודות רפואיות כולל דו"ח הפינוי וטיפול רפואי ראשוני. 

חשוב מאד לשמור כל תיעוד וקבלות על סיוע שקיבל הנפגע לאור פציעתו! 

לצורך קבלת פיצוי מקסימלי, משרדי עובד עם מיטב המומחים לעניין חוות הדעת שיוגשו במהלך הגשת התביעה.

בנוסף, לאור ניסיוני בתחום חקירות נפגעי תאונות, כל לקוח המשרד יתודרך בהתאם בכל הנוגע לאופן ביצוע חקירת התאונה על ידי חברת הביטוח או הביטוח הלאומי.

צרו קשר

תודה שפנית, ניצור עמך קשר בקרוב!

דואר אלקטרוני

adi.levi.law@gmail.com

טלפון

054-5923234

 

bottom of page